[Hỏi tinh tế] Trong 1 ngày, thời gian điện thoại anh em on screen là bao lâu?

0 Photos 0 Comments


Thời gian on screen

là thời gian mà màn hình điện thoại của anh em sáng lên trong quá trình sử dụng. Còn xe tai 1 tan gia bao nhieu