Hot girl cũng từng mặc đồng phục của câu lạc bộ kình địch Manchester United là Manchester City.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: