Hot girl cũng từng mặc đồng phục của câu lạc bộ kình địch Manchester United là Manchester City.

1 Photos 0 Comments