HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THAY DẦU XE TRỘN BÊ TÔNG

4 Photos 0 Comments

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THAY DẦU XE TRỘN BÊ TÔNG

 1. DẦU THUỶ LỰC: Loại dầu 68#, lượng dầu 22 lít.
 2. Thay dầu lần đầu: thời gian là 300 giờ ( Khoảng 1 tháng)
 3. Các lần thay tiếp theo là 1,500 giờ ( Khoảng 6 tháng ).
 4. Cách thay dầu xe trộn bê tông như sau:
 • Tháo tuy ô dưới của bơm thuỷ lực đến khi hết dầu
 • Sau đó vặn chặt lại đổ đầy dầu mới vào thùng.
 • Tháo tuy ô thuỷ lực trên mô tơ quay bơm, đổ đầy dầu mới vào sau đó vặn chặt lại
 • Nổ máy để ga lăng ti ( Không quay bom trộn ) khoảng 5 phút.
 • Đổ tiếp đến khi đầy khoảng 2/3 mắt thần là được.
 1. DẦU HỘP GIẢM TỐC XE TRỘN BÊ TÔNG.
 • Thời gian thay lần đầu là 300 giờ ( Khoảng 1 tháng)
 • Thời gian thay lần tiếp theo là 1,500 giờ. ( Khoảng 6 tháng ).
 • Loại dầu: 85W90
 • Lượng dầu là 8 lít
 • Cách thay: Tháo rốn xả dầu, xả hết dầu ra ngoài cho đến hết dầu trong hộp giảm tốc.
 • Mở ốc trên hộp giảm tốc sau đó đổ dầu mới vào hộp giảm tốc 8 lít dầu
 • Rút thước thăm dầu kiểm tra dầu chỉ đến vạch max là được.
 1. Chú ý: Thay dầu xe trộn bê tông là điều kiện bắt buộc, nếu không thay đúng thời hạn, không đúng chủng loại dầu sẽ dẫn đến hỏng bộ phận quay bồn trộn và hệ thống thuỷ lực của xe trộn bê tông.xe trộn bê tông xe trộn bê tông xe trộn bê tông xe trộn bê tông

Rất mong được sụ hợp tác từ quý công ty.