Kinh nghiệm đi đường trường bằng xe ga?

0 Photos 0 Comments

Em sẽ đi từ TP HCM về Bình Định, xin hỏi đi như vậy xe có bị hỏng phanh hay hỏng máy không?