Vietnam Blockchain Summit 2018 – Từ Công nghệ tới Chính sách

0 Photos 0 Comments

Diễn đàn

Vietnam Blockchain Summit 2018

(

VBS

) với chủ đề “

Từ Công nghệ tới Chính sách

” chính thức diễn ra vào ngày 8/6/2018 dưới sự phối hợp của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Diễn đàn sẽ là nơi chia sẻ thông tin và thảo luận mua ban xe tai cu 8 tan